Va rugam sa selectati tara  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Cariere

Am fost declarati liderii mondiali in outsourcing

Politica privind semnalarea problemelor de integritate

ISS a adoptat o politica referitoare la semnalarea problemelor de integritate, astfel incat toti angajatii si partenerii de afaceri sa poata raporta orice preocupare in acest sens. 

Instrument de raportare
În cazul în care doriți sã raportați o problemã importantã și delicatã, va puteti adresa conducerii departamentului de audit intern prin intermediul unui site de raportare cu gestionare externã.  


Depuneți un raport


Am citit și am înțeles declarația de mai jos referitoare la politica privind avertizarea de integritate.

World Urmăriți evoluția unui raport existent
Declarație de politicã
În conformitate cu valorile și codul de conduitã al ISS, integritatea comericalã a companiei nu este negociabilã. Ne angajãm sã ne derulãm activitãțile comerciale respectând legea și standardele etice.

Aceastã politicã vizeazã:
  • sã ofere angajaților, partenerilor de afaceri și altor pãrți interesate posibilitatea de a aduce în discuție preocupãri importante și delicate;
  • sã garanteze cã aceste preocupãri sunt tratate cu seriozitate și în mod adecvat și
  • sã garanteze cã orice persoanã care aduce în discuție o problemã importantã cu bunã credințã va fi protejatã împotriva represaliilor sau a rãzbunãrii.
Angajații pe care îi îngrijoreazã o anumitã chestiune sunt încurajați sã discute mai întâi cu supervizorii lor, cu managerii sau cu alți membri competenți ai personalului precum departamentul local de resurse umane, consiliul legal local sau directorul financiar local.

În mod obișnuit, chestiunile legate de condițiile de angajare sau de probleme la locul de muncã, precum conflictele cu colegii și managerii, sancțiuni disciplinare, efectuarea plãții salariilor și a beneficiilor suplimentare în mod corect și la timp, trebuie rezolvate la nivel local, cu excepția cazului în care problema este deosebit de gravã dupã cum se descrie mai jos sau dacã aceasta nu poate fi raportatã prin ierarhia normalã de raportare.

Aceastã politicã vizeazã preocupãrile importante și delicate care ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor și a eficienței afacerilor ISS și care, din cauza naturii problemei, nu pot fi raportate prin ierarhia normalã de raportare. De exemplu:
  • activitãți ilegale; 
  • fraudã financiarã (de exemplu manipularea informațiilor contabile, nerespectarea procedurilor interne de verificare, deturnarea activelor sau afirmațiile frauduloase);
  • mitã sau corupție (de exemplu, conflicte de interese, mitã, sponsorizãri și donații, cadouri sau plãți de facilitare);
  • încãlcarea legilor privind concurența (de exemplu fixarea prețurilor, schimbul de informații susceptibile de a influența cursul, înțelegeri cu competitorii);
  • periclitarea gravã a mediului, a sãnãtãții și a siguranței; 
  • activitãți care, în cazul unor dispoziții contrare prevãzute de legi, convenții sau acorduri, constituie o conduitã neadecvatã (de exemplu practici discriminatorii, folosirea forței de muncã infantilã, încãlcarea drepturilor omului).
Confidențialitate
Toate comunicãrile vor fi anonime și confidențiale, cu excepția cazului în care solicitați dvs. contrariul. Sunteți încurajați sã vã identificați și sã explicați preocuparea dvs. suficient de detaliat pentru a facilita investigarea problemei. Dacã sursa informațiilor nu este identificatã nu se pot adresa întrebãrile ulterioare și nu poate fi efectuatã o investigație. Pentru a sprijini ISS în derularea investigãrii unei reclamații, vã rugãm sã furnizați cât de multe informații posibil.

ISS se va ocupa de toate preocupãrile și problemele ridicate pãstrând confidențialitatea, în mãsura în care acest lucru permite derularea unei investigații complete și corecte. Identitatea reclamantului va fi pãstratã confidențialã.

Fãrã discriminare și represalii
ISS va garanta cã nu se vor lua mãsuri represive împotriva angajaților sau a pãrților terțe care raporteazã cu bunã credințã o preocupare care are la bazã cunoștințele personale ale acestora. Dacã o persoanã considerã cã a fost nedreptãțitã din cauza unei raportãri sau din cauza participãrii la investigații, aceasta trebuie sã raporteze imediat aceastã percepție a nedreptãțirii conducerii departamentului de audit intern al Grupului. Toate raportãrile de acest tip vor fi investigate în condiții de confidențialitate.

Declarațiile fãcute cu rea credințã și lipsite de un temei real, pot avea ca rezultat adoptarea unor mãsuri disciplinare sau alte efecte adecvate.

Primirea șipãstrarea informațiilor privind preocupãrile semnalate și investigarea lor
Toate reclamațiile și preocupãrile vor fi primite de cãtre conducerea departamentului de audit intern al Grupului. Conducerea departamentului de audit intern al Grupului (i) va înregistra toate reclamațiile sau problemele raportate, (ii) va evalua gravitatea și credibilitatea reclamației sau a problemei ridicate și (iii) va continua în funcție de aceastã evaluare, determinând care sunt mãsurile adecvate care trebuie luate. Anumite reclamații sau probleme pot fi rezolvate fãrã a necesita investigații.

Conducerea departamentului de audit intern al Grupului poate, dacã dorește, sã se consulte cu Comitetul de auditare (sau cu o unitate desemnatã de cãtre Comitetul de auditare) și cu oricare din membrii seniori din management. Conducerea poate totodatã sã se foloseascã de auditori, anchetatori sau consiliere din exterior care sã sprijine investigația și analizarea rezultatelor care decurg din aceasta.

Concluziile investigației vor fi transmise Comitetului de auditare. Comitetul de auditare poate decide sã prezinte orice raport al investigației în fața Consiliului director, în funcție de gravitatea și amploarea neregulii.

Mãsuri corective
În cazul în care o investigație dezvãluie încãlcarea acestei politici, se vor lua mãsuri corective adecvate.
Pãstrarea informațiilor înregistrate

ISS va pãstra o copie a tuturor reclamațiilor și problemelor ridicate, a raporturilor de investigație și a tuturor documentelor conexe relevante. Comitetul de auditare va decide care va fi perioada de pãstrare a acestor documente de cãtre ISS, respectând limitãrile impuse de legislația aplicabilã.


Informații

Contact Danemarca
Protejare date
Vã rugãm sã rețineți urmãtoarele:
În anumite țãri (precum Belgia, Franța, Republica Cehã și Grecia) este nevoie de o aplicație specialã având în vedere reglementãrile privind protejarea datelor. Cât timp aceastã aplicație este în curs, instrumentul de raportare nu va procesa niciun raport care provine din aceste țãri. Sunteți bineveniți sã folosiți alte metode de raportare dupã cum sunt descrise în politica privind semnalarea problemelor de integritate sau în codul de conduitã. În plus, în cazul țãrilor unde nu sunt permise rapoartele anonime (precum Franța, Spania) sau unde reglementãrile locale limiteazã tipul de chestiuni care pot fi raportate (precum Franța, Suedia), instrumentul de raportare nu va procesa niciun raport care încalcã astfel de reguli.

Tratarea preocupãrilor semnalate
Raportãrile cu privire la preocupãri importante și delicate vor fi gestionate de cãtre conducerea departamentului de audit intern al Grupului.

Informații de contact:
ISS World Services A//S
Head of Group Internal Audit
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark
Tel: +45 38 17 00 00